Pressemeddelelse

Bevar Åløkkeskoven i sin helhed

Vi mener ikke, at nybyggeri skal have lov til at æde sig ind på eksisterende skov- og naturområder i Odense. Det pågældende område har været skov i flere hundrede år, og er dermed et af de få oprindelige skovområder i Odense. Desuden ligger det omgivet af gammel fredskov. Netop sådanne områder er værdifulde for et rigt og alsidigt plante- og dyreliv.

Der foregår for tiden en heftig debat om byggeri i den vestlige ende af Åløkkeskoven. Olav de Linde har foreslået et kompromis gående ud på at han får lov til at bygge i skoven på matrikel 27f, imod at han forærer resten af matrikel 27f til kommunen. 

Det er selvfølgelig fristende at få tilbudt skov, men DN Odense mener ikke, at der skal bygges inde i skoven. Matrikel 27f skal holdes skovdækket i sin helhed. Rådmand Christoffer Lilleholt har foreslået at matriklen bliver omfattet af Grønt Danmarkskort som naturområde med særlig naturbeskyttelsesinteresse, og det virker som en god løsning, forudsat at dette er tilstrækkeligt til at sikre skoven.

Vi mener ikke, at nybyggeri skal have lov til at æde sig ind på eksisterende skov- og naturområder i Odense. Det pågældende område har været skov i flere hundrede år, og er dermed et af de få oprindelige skovområder i Odense. Desuden ligger det omgivet af gammel fredskov. Netop sådanne områder er værdifulde for et rigt og alsidigt plante- og dyreliv.

Kun siden 1960’erne har et mindre areal været ryddet ved den såkaldte cirkusplads. Selv et byggeri begrænset til dette areal vil kræve fældning af skov rundt om bygninger, veje og parkeringspladser, og vil potentielt kunne påvirke de nærliggende naturbeskyttede sø- og moseområder.

DN Odense anbefaler, at hele matrikel 27f bevares som skovområde. Matriklen har i over 20 år været udlagt til friareal og rekreativt område i kommuneplanerne, og den ligger indenfor skovbyggelinjen. En ejer af denne matrikel har derfor ikke på forhånd kunnet have en forventning om at få lov til at bygge i skoven.