Nyhed

Skriv under: Red og genopret Odense Fjord!

Odense Fjord udgjorde engang et spillevende naturområde med en fantastisk biodiversitet.

Odense Fjord udgjorde engang et spillevende naturområde med en fantastisk biodiversitet. Men i dag er fjorden og dens omgivelser kun en skygge af sig selv. Således er 14-15 fuglearter helt forsvundet, og kigger man på trækfuglene, er der i dag 50.000 færre end for bare 25 år siden. De resterende planter og dyr er også gået kraftigt tilbage.

Fjorden er i dag så påvirket af næringsstoffer fra bl.a. landbrug og renseanlæg, at opblomstringer af alger hæmmer ålegræssets vækst. Ålegræs, som tidligere voksede i store dele af fjorden, dækker i dag mindre end 3% af fjordbunden!

Hvis vi vil bringe nogle af de forsvundne planter, bunddyr, insekter, padder og fugle tilbage til fjorden og dens omgivelser, kræver det en omfattende naturgenopretning.  Det er helt afgørende, at et nyt byråd iværksætter en ambitiøs redningsplan for fjorden – og satser på området som et nyt naturprojekt!

Skriv under: Red og genopret Odense Fjord! 

Mange gode hilsner,

Danmarks Naturfredningsforening, Odense

Læs mere her: www.naturhvordubor.dk/odense