Inger Schiel-Madsen (formand)
-
odense@dn.dk
Interesseområder: Naturråd, Biodiversitet og formidling m.m.

Carsten Ole Hansen
51327607
carslisb@drejerbanken.dk
Interesseområde: Fredninger, KlimaLandzonesager, Le-pasning m.m.

Henning Leth
40953877
henning.leth55@gmail.com
Interesseområder: Drikke- og grundvand, Hjemmeside, Sommerfugle, Bier, Giftfrie haver, Affald

Kurt Due Johansen
23688692
fjordkurt1@gmail.com
Interesseområder: Fugle, naturplaner- og afgørelser, fremtidens natur, fredning, samarbejde m.m.

Morten Rygaard Jerris
61716734
jerris@nalnet.dk
Interesseområder: Affald, Vandløb, § 3 områder, arrangementer, Naturpleje, Skove

Mogens Juul Agergaard
40189535
mogens.agergaard@mail.tele.dk
Interesseområder: Grønt Råd, Lokalplaner, landzonesager, naturafgørelser, Drikkevand og Grundvand

Lone Bjerre
23968637
lonebjerre27@gmail.com
Interesseområder: naturpleje, naturplejearrangementer, kogræsserforeninger, naturhaver, zonelovstilladelser mm

Jørgen Broe
91529450
thomasjohntoth@gmail.com
Interesseområder: Klima

Kjeld Sandby Hansen
40407843
kjeld.sandby@hotmail.com
Interesseområde: NaturtyperSkov, biodiversitet, naturpleje, § 3 område, bygge- og beskyttelseslinjer, sommerfugle

Mette Bøhnke
42169629
mette@bohnke.dk
Interesseområder: -