Kjeld Sandby Hansen - Formand
40407843
kjeld.sandby@hotmail.com
Arbejdsgrupper: Natur og skov, Odense fjord, Bynatur, Klima, Vandplan
Interesseområde: Naturtyper, biodiversitet, naturpleje, § 3 område, bygge- og beskyttelseslinjer, sommerfugle

Anders Myrtue
21154895
myrtue@icloud.com
Arbejdsgrupper: Natur og skov, Bynatur, Arrangementer
Interesseområde: Offentlighedens adgang, kulturlandskabet, Odense Fjord og fugle.

Henning Leth
40953877
henning.leth55@gmail.com
Arbejdsgrupper: Drikke- og Grundvand, Vandplan, Klima, PR, Bynatur
Interesseområder: Affald, Sommerfugle, Bier, Vilde haver,

Kurt Due Johansen
23688692
fjordkurt1@gmail.com
Arbejdsgrupper: Natur og skov, Odense Fjord, Arrangementer
Interesseområder: Fugle, naturplaner- og afgørelser, fremtidens natur, fredning, samarbejde m.m.

Morten Rygaard Jerris
61716734
jerris@nalnet.dk
Arbejdsgrupper: Natur og skov, Vandplaner
Interesseområder: Affald, Vandløb, § 3 områder, Arrangementer, Naturpleje

Henning Christiansen
61672123
hechrx@gmail.com
Arbejdsgrupper: Vandplaner
Interesseområder: -

Ann Sofie Hedemann
29291088
Fie-@live.dk
Arbejdsgrupper: Ture og arrangementer, naturpleje, landzonesager.
Interesseområder: Naturområder, fugle, bilag IV-arter, VVM, råstofområdet, formidling. 

Jørgen Broe - Næstformand
3134 6476
jorgen@broe.nu
Arbejdsgrupper: Klima og grundvand
Interesseområder: Klima, Miljø, Hesbjerg fredning, Vilde haver mv.

Nicolai Arentz
50507092
nicolai.arentz@gmail.com
Arbejdsgrupper: Klima, Natur og skov, PR
Interesseområde: Kommunikation, PR og netværk samt biodiversitet, skov og bynatur

Mette Bøhnke
42169629
mette@bohnke.dk
Arbejdgrupper: -
Interesseområder:  Miljøfremmede/farlige stoffer (kemi), Krybdyr & Padder.

Carsten Pedersen
51198505
post@carstenp.dk
Arbejdsgrupper: Natur
Interesseområde: Naturbevarelse, biodiversitet og især planter.

Erik Baun Kristensen
40503766
ebk@biology.sdu.dk
Arbejdsgrupper: Natur, Odense Fjord og Redaktion.
Interesseområder: Økologisk tilstand, vandplaner, biodiversitet, naturtyper, klima, formidling.