Dalum Papir

Odense Å og dens omgivelser er noget af det mest værdifulde natur vi har i Odense Kommune. Derfor er åen naturfredet. Desuden er åen beskyttet ved at være såkaldt ”Natura 2000 område”. Denne beskyttelse udgør sammen med tusindvis af andre Natura 2000 områder i EU, et helt net af værdifulde naturområder i unionen, som skal sikre naturtyper, dyrs og planters overlevelse.

Danmarks Grønneste Storby

DN Odense har i samarbejde med andre foreninger deltaget i udarbejdelsen af Odense Kommunes Handleplan for Danmarks Grønneste Storby. Handleplanen fastsætter strategiske mål og beskriver, hvordan Odense Kommune kan sikre mere grønt i kommunen. Den indeholder 33 konkrete handlinger fordelt på seks temaer, der på forskellig måde vil gøre Odense til Danmarks Grønneste Storby. DN Odense/DN Ung har ligesom andre foreninger valgt også at være samarbejdspartnere i realiseringen af 11 af de 33 handlinger.

Følgende handlinger er blevet prioriteret, hvor DN Odense deltager:

Hesbjerg fredningen

I april 2018 rejste DN og Odense Kommune i samarbejde fredningssag vedr. Hesbjergkilen i
Odense Kommunes vestlige del. Ca. en tiendedel af fredningsarealet ligger i Assens Kommune. Det
samlede areal udgør 486 hektar.