Danmarks Grønneste Storby

DN Odense har i samarbejde med andre foreninger deltaget i udarbejdelsen af Odense Kommunes Handleplan for Danmarks Grønneste Storby.

Handleplanen fastsætter strategiske mål og beskriver, hvordan Odense Kommune kan sikre mere grønt i kommunen.

Den indeholder 33 konkrete handlinger fordelt på seks temaer, der på forskellig måde vil gøre Odense til Danmarks Grønneste Storby.

DN Odense/DN Ung har ligesom andre foreninger valgt også at være samarbejdspartnere i realiseringen af 11 af de 33 handlinger.

Hesbjerg fredningen

I april 2018 rejste DN og Odense Kommune i samarbejde fredningssag vedr. Hesbjergkilen i
Odense Kommunes vestlige del. Ca. en tiendedel af fredningsarealet ligger i Assens Kommune. Det
samlede areal udgør 486 hektar.

Skov

Vi arbejder for at øge naturindhold og biodiversitet i de kommunale skove

Biodiversitet

Vi arbejder for at øge natur og biodiversitet

Kommuneplan 2020 - 2032

DN Odense har indsendt en lang række bemærkninger til Kommuneplan 2020-2032. De drejer sig bl.a. om at tage hensyn til naturen og skovbyggelinjen i byvækst- og erhvervsområder. Desuden nævner vi en række naturområder, der bør beskyttes ved at komme med i Grønt Danmarkskort, som er et kort over områder, hvor naturen skal beskyttes. Bemærkninger fra DN Odense til forslag til Kommuneplan 2020 - 32 og kommunens svar i Hvidbog 2020 side 94 bemærkning nr. 190

I DN Odenses høringssvar til Kommuneplanen peger vi bl.a. på nogle værdifulde småskove, som har stort potentiale for biodiversitet, og derfor bør beskyttes (foto Kurt Due Johansen).

Åløkkeskoven

Åløkkeskoven er en gammel og bynær skov i Odense, som for størstedelens vedkommende er ejet af Odense Kommune.