Nyhed

Truet sommerfugls sidste fynske levested bliver endelig fredet

Engperlemor sommerfuglen lever kun ét sted på Fyn, og nu skal det sted endelig fredes.

Kun få kilometer sydvest for Odense ligger Hesbjerg kilen. Et fantastisk kuperet skovlandskab med gamle løvskove, engareal og mose – og alt derimellem. Og det er netop det varierede mosaiklandskab, der er perfekt for den truede art engperlemor sommerfugl.

Sommerfuglen lever kun få steder på Sjælland og i Hesbjerg landskabet på Fyn. Derfor er det fantastisk og helt på sin plads, at det 425 hektar store område nu bliver fredet, siger Birgitte Bang Ingrisch, der er fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening.

-Da vi rejste fredningssagen for knap fire år siden, var det netop blandt andet for at sikre, at engperlemor sommerfuglens levested blev beskyttet for eftertiden. Med fredningen sikrer vi, at naturen beskyttes og plejes, og at løvskoven ikke konverteres til nåleskov, som har en meget lavere naturrigdom. Og det er vi utroligt glade for, at Fredningsnævnet var enigt i.

Læs også: Sådan arbejder DN for fredninger

Fredningen bevarer naturen og sikrer bedre adgang

Fredningen er rejst på initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening og med Odense Kommune som medrejser.

Området er privatejet, og nogle steder var landskabet truet af juletræsplantager, intensiv skovdrift og råstofgravning. Det er de trusler, der med fredningen nu er elimineret.

Samtidig bliver der skabt flere sammenhængende stisystemer i området, som vil forbedre offentlighedens adgang ikke kun til skovene, men også til et bedre udsyn til de flotte søer, som er i området.

- En travetur gennem fredningsområdet fra øst mod vest er derfor en tur gennem mange forskellige og overraskende landskabsrum, hvor nye udsigter og nye stemninger afløser hinanden. Det her er ganske enkelt et helt enestående varieret og oplevelsesrigt område, siger Carsten O. Hansen fra Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling i Odense.

Læs også: Engperlesommerfuglen har kun et enkelt levested tilbage på Fyn

Engperlemor sommerfuglen er truet og lever kun få steder i Danmark. Sommerfuglen kendes på sin stærke orange farve og sort/hvide kant.

Fredning giver håb for engperlemor sommerfuglen

Det særligt gode ved Hesbjerg kilen, som indeholder naturtypen skoveng er, at der er lyst og lunt og læ. Sommerfugle er ligesom de fleste mennesker glade for varme og sol, men når skovene vokser sig tætte og mørke, forsvinder de fleste arter af sommerfugle.

Derfor skal der med fredningen laves en plejeplan, der sikrer, at de lysåbne og sommerfuglevenlige arealer holdes åbne. Her er afgræsning med dyr eller høslæt helt oplagt. Det vil også sikre, at de planter, som den kræsne engperlemor sommerfugl er afhængig af, får plads til at vokse og blomstre og ikke bliver domineret af buske og træer.

Det er mjødurten, som sommerfuglens larver bor i, og kærtidsel, som den voksne engperlemor sommerfugl suger nektar af.

-Med fredningen får engperlemor sommerfuglen de allerbedste betingelser. Måske vil vi endda om nogle år se, at sommerfuglen er blevet mere talstærk og spreder sig til de nærliggende skovenge, siger Birgitte Bang Ingrisch.

Fakta om fredning af Hesbjerg kilen

  • Området omkring Hesbjerg kilen består af flere skove, englandskaber, søer, overdrev og moser.
  • Området er ejet af private lodsejere, som i forbindelse med fredningssagen har kunnet indlevere høringssvar, som er blevet taget med i den endelige vurdering af, om området skulle fredes. Flere af de berørte lodsejere havde i forvejen gjort flere tiltag for at beskytte engperlemor sommerfuglen.
  • Fredningsnævnet har bestemt, at lodsejerne samlet får en erstatning på knap fire millioner kroner, når området fredes. På grund af det høje beløb går sagen nu videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der endeligt skal stadfæste afgørelsen.