DN Odense har igennem flere år gennemført naturpleje på Kratluskerengen. Området slås med le for at forhindre tilgroning med græsser. Herved bliver der plads til mere sårbare og sjældne blomsterplanter, f.eks. orkideen maj-gøgeurt. (Foto Kjeld Sandby Hansen).

DN Odense ønsker fokus på biodiversitet på alle kommunens arealer. Gennem vores plads i Det Grønne Råd har vi haft indflydelse på kommunens Handleplan for Natur og Biodiversitet.

Handleplanen omfatter de vigtigste naturområder i kommunen, og vi synes, at det er en god plan. Byrådet har afsat 9 mio.kr. over de næste to år (2021-2022) til at føre nogle af projekterne ud i livet, og har i første omgang besluttet at påbegynde følgende af planens projekter:

 • #2 Fruens Bøge, Sejrskov og Hunderup Skov,
 • #3 Mere og bedre viden giver mere biodiversitet,
 • #4 Munkemosen og Bispeengen,
 • #5 Kratluskerengen,
 • #7 Hesbjerg Skov – engperlemor sommerfuglens sidste levested på Fyn,  
 • #8 Odense Å – Syd,
 • #9 Seden Øst,
 • #11 Fangel Hede,
 • #14 Kohaveskoven,
 • #17 Odense Å Nord og
 • #18 Bågø og Seden Strand.

Derudover vil vi i DN Odense gerne påvirke kommunen til at arbejde for større biodiversitet i øvrige skove og grønne områder.