Gamle træer og dødt ved er vigtigt for biodiversiteten i skovene (foto Kurt Due Johansen).
DN Odense er i dialog med Odense Kommune med henblik på at øge biodiversiteten i kommunens skove. Vi opfordrer kommunen til at efterlade mere dødt ved i skoven, når træer skal fældes eller der tyndes ud i bevoksninger. Desuden ønsker vi, at kommunen udlægger arealer med urørt skov og biodiversitetsskov, hvor biodiversiteten har første prioritet. Vi ønsker, at mindst 20% af skoven skal være urørt skov, og ser helst, at kommunen udarbejder en skovstrategi. Af den bør det bl.a. fremgå, hvor der er særlige naturværdier og hvor der skal være urørt skov eller skov med fokus på biodiversitet (biodiversitetsskov).

Tag på skovtur

Få ideer til den næste skovtur på Odense Kommunes hjemmeside:


Byggeri ved Åløkkeskoven

?

Åløkkeskoven er en gammel og bynær skov i Odense, som for størstedelens vedkommende er ejet af Odense Kommune.

I udkanten af skoven, for enden af Mogensensvej, ejer Ejendomsselskabet Olav de Linde et areal, hvor de ønsker at opføre et byggeri bestående af huse i flere etager. Området ligger indenfor skovbyggelinjen og en del af det ligger inde i selve skoven.

Byggeplanerne har vakt stor modstand hos den lokale beboerforening, og DN Odense er også imod planerne, fordi vi mener, at man ikke skal bygge inde i den bynære skov, og man skal også respektere skovbyggelinjen, som siger, at man ikke må bygge tæt på skoven. Dette har vi meddelt i en mail til kommunen, og vi støtter beboernes indsats for at undgå byggeri i skoven. Seneste udvikling er, at rådmand Christoffer Lilleholt har udtalt sig imod byggeriet, og at Olav de Linde har trukket sit ønske om at bygge tilbage.