Danmarks Grønneste Storby

DN Odense har i samarbejde med andre foreninger deltaget i udarbejdelsen af Odense Kommunes Handleplan for Danmarks Grønneste Storby.

Handleplanen fastsætter strategiske mål og beskriver, hvordan Odense Kommune kan sikre mere grønt i kommunen.

Den indeholder 33 konkrete handlinger fordelt på seks temaer, der på forskellig måde vil gøre Odense til Danmarks Grønneste Storby.

DN Odense/DN Ung har ligesom andre foreninger valgt også at være samarbejdspartnere i realiseringen af 11 af de 33 handlinger.

Hesbjerg fredningen

I april 2018 rejste DN og Odense Kommune i samarbejde fredningssag vedr. Hesbjergkilen i
Odense Kommunes vestlige del. Ca. en tiendedel af fredningsarealet ligger i Assens Kommune. Det
samlede areal udgør 486 hektar.

Skov

Vi arbejder for at øge naturindhold og biodiversitet i de kommunale skove

Biodiversitet

Vi arbejder for at øge natur og biodiversitet

Kommuneplan 2020 - 2032

DN Odense har indsendt en lang række bemærkninger til Kommuneplan 2020-2032. De drejer sig bl.a. om at tage hensyn til naturen og skovbyggelinjen i byvækst- og erhvervsområder. Desuden nævner vi en række naturområder, der bør beskyttes ved at komme med i Grønt Danmarkskort, som er et kort over områder, hvor naturen skal beskyttes. Bemærkninger fra DN Odense til forslag til Kommuneplan 2020 - 32 og kommunens svar i Hvidbog 2020 side 94 bemærkning nr. 190

I DN Odenses høringssvar til Kommuneplanen peger vi bl.a. på nogle værdifulde småskove, som har stort potentiale for biodiversitet, og derfor bør beskyttes (foto Kurt Due Johansen).