DN i Odense er en af Danmarks Naturfredningsforenings knap 100 afdelinger i Danmark, der koordinerer foreningens lokale arbejde i kommunerne. Danmarks Naturfredningsforening har ca. 4.000 medlemmer i Odense kommune.

Odense afdelingen er en stor afdeling, hvor der er nogle aktive - men der er altid brug for flere nye kræfter.

I afdelingen arbejder vi for at udviklingen i byen sker på en sådan måde, at de naturværdier der er i kommune bevares bedst muligt - og vi arbejder hårdt på at skabe nye / og bevare gamle natur områder i kommunen.