Klima Gruppen
I klimagruppen arbejder vi med at komme med input til og evaluering af den årlige revision af kommunens Klimahandlingsplan. Der afholdes 4 gange årligt møde med rådmanden for Klima- og Miljøforvaltningen, hvor også andre grønne organisationer deltager.

Kontakt Jørgen Bro på tlf. 31346476 eller jorgen@broe.nu og hør mere. 

Natur Gruppen
I naturgruppen arbejder vi med at komme med forslag til skovstrategi, naturområder med henblik på at fremme udbygningen af naturarealer og biodiversitet.

Kontakt Kjeld Sandby Hansen på tlf. 40407843 eller på kjeld.sandby@hotmail.com og høre mere.

Odense Fjord Gruppen
I Odense Fjord gruppen arbejder på at forbedre naturgrundlaget i fjorden via Odense Fjord samarbejdet, hvor Kerteminde, Nordfyn og Odense kommuner, landbruget, VandCenter Syd, Odense Havn og Syddansk Universitet deltager.

Kontakt Kurt Due Johansen på tlf. 23688692 eller fjordkurt1@gmail.com og høre mere.

Naturpleje Gruppen
Her mødes vi tre-fire gange om sommeren og plejer Dyred Banke og Kratluskerengen for at fremme biodiversiteten med f.eks. lyng og orkideer. Det gøres ved at slå med  le og buskrydder og efterfølgende fjerne det afslårede materiale. 

Kontakt Lone Bjerre på tlf. 23968637 eller lonebjerre27@gmail.com og hør mere. 

Bynatur Gruppen
I bynaturgruppen arbejder vi for flere og bedre grønne områder via Odense som Danmarks grønneste kommune, kommuneplaner og lokalplaner, samt DN kampagnen Slip haven fri.

Kontakt Susanne Gerdes på mail poeasge@gmail.com

Arrangement Gruppen
I denne gruppe arbejder vi med ture og arrangementer. Vi laver alt fra små hyggelige ture ud i naturen i Odense Kommune til foredrag på årsmødet osv. 

Kontakt Ann Sofie  Hedemann på tlf. 29291088 eller Fie-@live.dk og hør mere. 

 Grundvand og Drikkevand Gruppen
Her arbejder vi med sikring af rent og tilstrækkeligt mængder af drikkevand via forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og Vandforsyningsplanen. 

Kontakt Henning Leth på tlf. 40953877 eller henning.leth55@gmail.com og hør mere. 

Affald Gruppen
Her arbejder vi med at begrænse mængden af affald via  Odense Renovations netværk kaldet Cirkulært Odense.  Dette sker i et samarbejde med de grønne organisationer, fælleskaber og uddannelsesinstitutioner mv. i kommunen. Netværket arbejder med at fremme af genbrug, reparation, upcycling og dele- og bytteordninger, herunder Slip haven fri - kampagnen.
Derudover arbejder gruppen med at fremme udbredelsen af den årlige affaldsindsamling i vores naturområder, parker og langs gader og veje via kampagnen Affaldsindsamlingen.dk.

Kontakt Henning Leth på tlf. 40953877 eller henning.leth55@gmail.com og hør mere.

 PR Gruppen
Vi arbejder løbende på at formidle oplysninger om vores aktiviteter overfor vores medlemmer og offentligheden i det hele taget via nyhedsbreve, hjemmeside og Facebook. Derudover arbejder vi på at formidle beskrivelser af unikke naturområder i Odense kommune til inspiration til at tage på ture.

Kontakt Henning Leth på tlf. 40953877 eller henning.leth55@gmail.com og hør mere.

Redaktion Gruppen
Vi arbejder som tovholder med at kommentere naturbeskrivelser fra aktive i afdelingen. Beskrivelserne skal være til inspiration for folk der besøger vores hjemmeside.

Kontakt Kurt på tlf.  23688692 eller fjordkurt1@gmail.com og høre mere.